ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้20คน
ผู้ชมเมื่อวาน46คน
ผู้ชมเดือนนี้813คน
ผู้ชมเดือนก่อน1263คน
ผู้ชมทั้งสิ้น164173คน
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 03 พ.ค. 2553
Bee Star มีอะไรเอ่ย 02 ต.ค. 2552
ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ปีผ่านมาแล้ว 04 มิ.ย. 2552
ผู้ที่ต้องการปรับระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนรูปแบบ 19 มี.ค. 2552
ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบท 18 ธ.ค. 2551

วันที่ 26 -27 พค. 61 ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย นางสาวจิตสุภา โตตาบ, Ms. Cielo Granada, Mr. Ron Barillo, Ms. Chille Rachelle เป็นวิทยากร อบรม Brush Upให้กับครูต่างชาติ และครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ จาก
วันที่ 30 เมษายน Ms. Cielo Granada , Mr. Ron Barillo, Ms.Rechille Requina จัดอบรมครูต่างชาติและครูไทย Brush Up การใช้หลักสูตร My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล สำหรับรร. ในจังหวัดแพร่. น่าน
วันที่ 21 - 22 เมย.61 จัดอบรมครูต่างชาติ ในโครงการ MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventureจากประเทศอิสราเอล โดยวิทยากร ที่เป็นบุคลากร ของโรงเรียนประส

นางสุจิตรา โตตาบ , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. Ron.Barillo อบรมพัฒนาครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เชียงใหม่ โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง และโรงเรียนเมืองเด็ก อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใ
วันที่ 10 - 11 มิย. 60 นางสาวจิตสุภา โตตาบ. Ms. Cielo Granada Mr. Ron Barillo อบรมการใช้หลักสูตร My First English Adventure ในฐานะที่รร. ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นรร.นำร่องใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ให้แก
วันที่ 13 - 14 พค. 60 นางสุจิตรา โตตาบ และคณะครูวิทยาการของรร. นางสาวจิตสุภา โตตาบ Ms. Cielo Granada Mr. Ron.Barillo จัดอบรม Brush Up หลักสูตร MFEA จากอิสราเอล ให้กับ รร. เครือข่ายการใช้ ในจว.นนทบุรี

ตั้งกระทู้ใหม่     กระทู้ทั้งหมด
Количество автомобилей JosephBof 05 ธ.ค. 2561 35 / 0
Иран в мирных переговора Mathewgoaby 04 ธ.ค. 2561 27 / 0
Количество автомобилей Kennethbow 03 ธ.ค. 2561 21 / 0
Test Post kobeacnqff 05 พ.ย. 2561 51 / 0
Погрузчик на трактор traktorLassy 19 ต.ค. 2561 42 / 0
Test Post molyrvxk 12 ต.ค. 2561 48 / 0
Hi All TimmyCoort 30 พ.ย. 2560 325 / 0
Hi All TimmyCoort 27 ต.ค. 2560 162 / 0